Warunki zakupów

Opłata pocztowa:

  • Płatność do przodu: 9,9 zł/przesyłka
  • Pobranie: 14,9 zł/przesyłka

Adres korespondencyjny, adres zwrotu towaru

4Spiryt s. r. o.
Petőfiho 938/108,
943 01 Štúrovo, Slovakia
IČO: 53929748
DIČ: 2121533964

Formularz reklamacyjny

Warunki zakupów

Zamówienia

Zamówienia przyjmujemy: przez sklep internetowy www.mymandala.pl
Klient składając zamówienie przyjmuje ofertę www.mymandala.pl. Mymandala.pl niezwłocznie potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji.

Ceny

Ceny podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT. Klient ma następujące możliwości zapłaty ceny gotówkami, gdy pakiet jest dostarczany.
Koszty wysyłki

Do płaconej ceny towaru należy doliczyć koszty wysyłki właściwe dla wybranego sposobu płatności i dostawy:

  • Płatność do przodu: 9,9 zł/przesyłka
  • Pobranie: 14,9 zł/przesyłka

Wysyłka towarów

Wysyłka towarów następuje w terminie 3-6 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia, chyba że podczas składania zamówienia został podany inny termin realizacji dostawy.

Wysyłki towarów realizowane są w kolejności napływających zamówień, do wyczerpania zapasów. Przy dużej ilości napływających zamówień niektóre artykuły mogą być dostarczone osobną przesyłką w terminie późniejszym, który wynosi 3-4 tygodnie od dnia otrzymania zamówienia. Wysyłka towarów jest ograniczona do terytorium Polski.

Koszty wysyłki naliczane są tylko raz przy dostawie głównej, nawet jeśli zamówienie będzie realizowane w dostawach częściowych. Termin realizacji zamówienia może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od firmy.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak i w wysokości kosztów wysyłki, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły już zamówienia przed dokonaniem ww. zmian.

Prawo zwrotu towaru (prawo odstąpienia od umowy)

Gwarantujemy prawo odstąpienia od umowy i tym samym zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny. Odstąpić od umowy można w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Dla zachowania terminu 14 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczające jest złożenie oświadczenia przed jego upływem pod adres Petőfiho 938/108, 943 01 Štúrovo, Slovakia, lub na adres e-mail info@mymandala.pl.

Mymandala.pl niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia za pośrednictwem zwrotnie przesłanej wiadomości, wskazując datę otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot wzajemnych świadczeń Stron powinien nastąpić niezwłocznie, przy czym nie później w okresie 14 dni liczonych od daty otrzymania przez bonprix oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Mymandala.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać na własny koszt nie podlegający zwrotowi pod adres Petőfiho 938/108, 943 01 Štúrovo, Slovakia. Towar oferowany jako komplet należy odesłać w całości. Zwracany towar powinien być nieuszkodzony oraz nie nosić śladów zużycia poza zużyciem koniecznym w granicach zwykłego zarządu zakupionym towarem (np. wynikającym z konieczności przymierzenia lub innego sprawdzenia towaru). W przypadku zwrotu towaru uszkodzonego lub noszącego ślady zużycia przekraczającego granice zwykłego zarządu mymandala.pl może obciążyć Kupującego odszkodowaniem obejmującym koszt uszkodzenia lub zużycia towaru, przy czym kwota tego odszkodowania może zostać potrącona z kwotą ceny sprzedaży podlegającej zwrotowi na rzecz Kupującego. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

Prosimy o dotrzymanie określonego terminu zwrotu. Należność z tytułu zwrotu towaru zostanie przesłana przekazem pocztowym, przelewem bankowym na wskazane konto lub na konto, z którego nastąpiła płatność albo w formie bonu do wykorzystania na kolejne zakupy w przypadku wyboru przez Klienta tej formy rozliczenia należności z tytułu zwrotu . Nie ma możliwości wymiany zwracanego towaru na inny. Nie można dokonać zwrotu towaru osobiście.
W przypadku nie wywiązania się mymandala.pl z dostawy wszystkich zamówionych towarów w terminie 30 dni, klient ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Gwarancja (reklamacja)

mymandala.pl odpowiada wobec konsumenta za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku konsumentów, którzy dokonali zakupu towaru przed dniem 25.12.2014 r. Mymandala.pl odpowiada za niezgodność towaru z umową, w zakresie określonym Ustawą z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Towar wadliwy wraz z reklamacją należy odesłać pod adres Petőfiho 938/108, 943 01 Štúrovo, Slovakia załączając opis wady oraz dane umożliwiające identyfikację klienta.
W przypadku uznania roszczeń za zasadne, mymandala.pl zwraca reklamującemu również poniesione koszty dostarczenia w równowartości najtańszej oferowanej przez mymandala.pl opcji dostawy.
W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, zgodnie z wymogiem art. 14.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dn. 21.05.2013r., mymandala.pl wskazuje łącze do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych mymandala.pl, Petőfiho 938/108, 943 01 Štúrovo, Slovakia. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby mymandala.pl i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić pisemnie na adres mymandala.pl, Petőfiho 938/108, 943 01 Štúrovo, Slovakia, lub wysyłając e-mail na info@mymandala.pl. Mymandala.pl może udostępniać dane osobowe klienta w celach reklamowych i promocyjnych innym firmom z zachowaniem wymogów określonych w przepisach o ochronie danych osobowych o ile szczegółowe prawo nie wymaga, aby klient wyraził w tym celu osobną zgodę.

4Spiryt s. r. o.
Petőfiho 938/108, 943 01 Štúrovo, Slovakia
IČO: 53929748
DIČ: 2121533964

Adres kontaktowy

4Spiryt s. r. o.
Petőfiho 938/108,
943 01 Štúrovo, Slovakia

Pliki cookies:

W celu zapewnienia optymalnego działania mymandala.pl zapisujemy na twoim urządzeniu małe pliki danych, tzw. cookie. Jest to standardowa praktyka większości stron internetowych.

Co to są pliki cookie?

Plik cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje w twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas jej przeglądania. Dzięki temu plikowi strona internetowa na określony czas zachowuje informacje o twoich krokach i preferencjach (np. login, język, rozmiar liter i inne ustawienia wyświetlania), dzięki czemu nie musisz podczas kolejnej wizyty na stronie lub przeglądaniu jej poszczególnych podstron ponownie ich podawać.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie?

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celu zapamiętania ustawień użytkownika, by lepiej dostosować reklamy do zainteresowań odwiedzających i dla niezbędnej funkcjonalności strony internetowej.

Jak kontrolować pliki cookie?

Pliki cookie możesz kontrolować lub skasować według uznania. Możesz usunąć wszystkie pliki cookie zapisane w swoim komputerze a większość przeglądarek możesz ustawić tak, aby uniemożliwić im ich zapisywanie. W takim przypadku jednak niektóre ustawienia i niektóre usługi i funkcje nie będą działały.

Jak anulować używanie plików cookie?

Używanie plików cookie można ustawić za pomocą przeglądarki internetowej.

License info:

All texts and photos on this site are under copyright proection. Text and image copying is not allowed. Photo illustrations are licensed images from Envato, 121 King Street, Melbourne, Victoria 3000 Australia
This site, domain and licenses are property of:
4Spiryt s. r. o., Petőfiho 938/108, 943 01 Štúrovo, SVK – IČO: 53929748, DIČ: 2121533964